ANBI status

ANBI status

STICHTING VRIJWILLIGERS SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Dit betekent dat uw donatie aan de Stichting als gift aftrekbaar is via de aangifte inkomstenbelasting (IB)

Onderstaand de in verband met de ANBI status verplicht openbaar te maken gegevens:

Naam:           STICHTING VRIJWILLIGERS  SPEELBOERDERIJ ELSENHOVE

RSIN  nummer: 816061014

Contactgegevens: Bankrasweg 1          1183 TP Amstelveen

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:  M. van ’t Schip;  Penningmeester; A. de Boer; Secretaris; A. Brink;  Bestuurslid: N. v Leeuwen en B.v Flierenburg

Beloningsbeleid:

De bestuurders van  Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove ontvangen geen bezoldiging en ook geen onkostenvergoeding

Beleidsplan:

Faciliteren van de publieksactiviteiten en het verbeteren van de dierenverblijven en de informatie aan bezoekers.

De doelstelling

Teneinde een bijdrage te leveren aan een voortgaand bewustwordingsproces, ter bevordering van de toenemende gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor natuur en milieu, stelt de stichting zich ten doel mogelijkheden te verschaffen tot ontplooiing, ontspanning en recreatieve activiteiten van volwassen en kinderen met betrekking tot natuur en milieu op Speelboerderij Elsenhove, te Amstelveen, mede ter ondersteuning van deze door de gemeente Amstelveen in exploitatie genomen speelboerderij

Bron: artikel 2 van de statuten

 Een verslag van de verrichtte gesubsidieerde activiteiten en investeringen van Stichting vrijwilligers speelboerderij Elsenhove in 2019:

Bezoekersaantal 2019                                  gehele jaar 94586

Boerenlanddag 16 juni                                 zo.dag    1042 bezoekers

Amstelland-dag     2 juni                              zo.dag     282 bezoekers

Bijendag            30 juni                                 zo.dag     698 bezoekers

Halloween       zondag 27 oktober              zo.dag     599 bezoekers

Boerenlanddag was een mooie activiteit. Goed bezocht en het was mooi weer. Er was een demonstratie houtzagen, wat veel belangstelling kreeg. De slakkenman was ook weer aanwezig met zijn Afrikaanse reuzenslakken. Met een spelkaart konden kinderen meedoen met diverse Oud-Hollands spelletjes en er was een boerenmarkt met leuke kraampjes. Kinderen konden tegen een kleine vergoeding ( €0,50) een dierentattoo laten zetten.

Halloween is zoals ieder jaar weer druk bezocht. Naast het uithollen van een pompoen konden kinderen een speurtocht doen over het Natuurpad en de heks vertelde spannende verhalen in de veenschuur.

De kleine activiteiten:

8 x broodbakken:  3 maart 47 bezoekers , 7 april 556 bezoekers,  12 mei 291 bezoekers,, 2 juni 282 bezoekers,               1 september 325 bezoekers, 6 oktober 127 bezoekers, 3 november 145 bezoekers, 24 november 328 bezoekers.

Poppenkast: 22 april >176 bezoekers en 29 september> 158 bezoekers.

Traptrekkers: De trekkers zijn nog steeds erg populair en daarom zijn er weer een drietal nieuwe trekkers aangeschaft. De reeds aanwezige trekkers worden door de vrijwilligers onderhouden en hersteld waar mogelijk.

Financiële verantwoording (2019):

Balans per

31-12-2018

31-12-2019

Activa
Kas      950,60          810,00
Rabo bank betaalrekening     3.819,77     4.457,57
Rabosparen
           10.444,56    10.445,65
Nog te ontvangen bedragen            0,00             0,00
Totaal          15.214,93    15,713,22 

    ========

    ========

Passiva
Eigen vermogen           13.554,73  14.713,22
Nog te betalen bedragen                         1660,20                1.000,00
Totaal         15.214,93
   15.713,22 

    ========

    ========

 

    ========

 

 

 

2018

2019

Baten
Gemeente Amstelveen             4.100,00      4.100,00
Donaties    272,50     110,00
Opbrengst spaarvarken  1.084,14  1.039,61
Inkomsten  1.227,55  1.827,25
Overige inkomsten  2.000,00  1.500,00
Rente            2,69          1,09
Totaal  8.686,88  8.577,95
            
Lasten
Organisatie en administratie              252,28        350,78
Activiteiten             2.640,32   2.856,46
Facilitaire ondersteuning  1.992,01  1.608,64  

 

 

 

Verbeteringen boerderij  4.593,96  2.413,62
Website en promotie      281,86     189,96
 Totaal  9.760,43  7.419,46
 Resultaat – 1.073,55  1.158,49