Biodiversiteit

Amstelveen is de groenste gemeente van de Randstad. Door de grote afwisseling in beplanting, de bloemrijke bermen, bosplantsoen, natuurlijke oevers enz. is ook de diversiteit aan dieren hoog. Voor meer informatie kijk je op www.waarneming.nl

Groene dakpannen

Speelboerderij Elsenhove wil aan bezoekers laten zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Daarom zijn er groene dakpannen geplaatst op een van de gebouwen. Deze dakpannen zijn kant en klaar te koop en vervangen de stenen dakpannen. Voordeel van groene dakpannen is dat ze regenwater vasthouden en dat als de plantjes op de dakpannen bloeien bijen hier nectar kunnen komen ophalen.

 

Egels op de speelboerderij

Dinsdag 7 april zijn twee egels vrijgelaten op het terrein van Speelboerderij Elsenhove door medewerkers van zoogdierenopvang De Toevlucht in Amsterdam. De egels waren gevonden in Amstelveen en naar De Toevlucht gebracht om aan te sterken. De speelboerderij heeft een grote groenstrook rondom de weides. Hier kunnen de egels naar hartenlust voedsel zoeken en voor kleine egeltjes zorgen.

Zeldzame landbouwhuisdieren

Speelboerderij Elsenhove heeft een grote collectie zeldzame Nederlandse landbouwhuisdieren, met de nadruk op Noord-Holland. De rassen vertegenwoordigen de zogenaamde agro-biodiversiteit. Omdat deze rassen van belang zijn voor de cultuurhistorie van Nederland en ook mogelijk in de toekomst weer een economische waarde hebben worden ze beschermd onder internationale verdragen.

Onder de knop ‘Onze dierbestand’ staan alle zeldzame Nederlandse rassen die op de boerderij worden gehouden. In de gang achter de kippenhokken vind je informatiepanelen met afbeeldingen en korte informatie over de zeldzame kippen- en duivenrassen die op Elsenhove worden gehouden. Ook is er een zoekkaart beschikbaar waarmee kinderen de soorten op de boerderij kunnen ‘scoren’. Sinds 9 juni 2013 is de speelboerderij Erkend Educatief Centrum van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). De stichting geeft informatie over zeldzame Nederlandse rassen op www.szh.nl of www.zeldzamerassen.nl

Bovenland

Speelboerderij Elsenhove ligt in recreatiegebied Elsenhove. Dit recreatiegebied maakt deel uit van de Middelpolder en bestaat uit zogenaamd Bovenland (hier is het veen nooit afgegraven) en een poldergebied. Door de aanplant van onder andere bloeiende en besdragende struiken komen er veel vogels voor in het gebied zoals kool-, pimpel- en staartmezen, vinken, merels, houtduiven enz. Ook het beheer van de weilanden naast de boerderij trekt veel vogels zoals ooievaars, grote zilverreigers, grauwe ganzen enz. Op het bovenland staat gagel, veenpluis enz. Vanuit de gang achter de kippenhokken zijn met verrekijkers veel bos- en weidevogels te zien. Om je op weg te helpen hangen er ook informatiepanelen om vogels te helpen herkennen.

Natuurbericht

Met www.natuurbericht.nl blijf je op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de natuur. Biologen geven je dagelijks informatie over onder andere vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en vogels. Via Natuurbericht.nl krijg je daarnaast dagelijks een natuurverwachting voor planten, vlinders en libellen.

Dieren en planten in Amstelveen

Amstelveen is een groene gemeente. Dat is prettig voor de bewoners en voor dieren en planten. Sommige dieren- en plantensoorten komen overal in de gemeente voor. Omdat de wijken, inclusief buitengebied en Amsterdamse Bos, duidelijk van elkaar verschillen komen sommige planten en dieren echter alleen of voornamelijk in een bepaalde wijk voor. Op deze site zijn per wijk enkele bijzondere dieren en planten weergegeven. Natuurlijk leven er veel meer soorten in jouw wijk. Per weergegeven soort is er een link gemaakt naar een pagina met foto en aanvullende informatie. Om de planten en dieren te beschermen tegen ongewenste aandacht zijn de exacte groei- of leefplaatsen niet aangegeven. Regelmatig wordt opnieuw onderzoek gedaan naar het voorkomen van de soorten en worden de gegevens op deze site geactualiseerd. Je kunt op de site zoeken op wijk en op straat.