Donaties aan Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove

Je kunt het werk op Speelboerderij Elsenhove ondersteunen.  Het geld wordt beheerd door de Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove. Er staat een hongerig spaarvarken in het gangetje van de Rietgans en er is ook een donatiezuil waar je op eenvoudige wijze een bedrag kunt storten.

Het rekeningnummer van de Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove is IBAN NL52 RABO 0382 3459 59 ten name van  de Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove.

Het geld uit donaties wordt gebruikt voor de leuke extra’s op de boerderij of voor het verbeteren van huisvesting voor de dieren. Op dit moment sparen we voor een nieuw ganzenverblijf.