Bijen

Honingbijen

Honingbijen worden al eeuwen door de mens gehouden. Tegenwoordig meestal in kasten. Vroeger waren er heel veel bijenhouders (imkers) in Nederland. Veel boeren hadden enkele bijenvolken, die stonden vaak in de buurt van fruitbomen of bij de tuin. In de loop van de jaren verdwenen de bijenvolken van het boerenerf.

Het gaat de laatste jaren niet zo goed met de honingbij. Soms sterven er volken in de winter door onbekende oorzaken. Dit vormt een probleem voor de imkers, de verscheidenheid aan planten en de productie van bepaalde gewassen, zoals fruit.

In het bijeninformatiehuisje staat een observatiekast. Hier kun je een bijenvolk goed bekijken.

Solitaire bijen

Wilde bijen leven afzonderlijk, dus niet in sociaal verband zoals de honingbij. Ieder vrouwtje legt na bevruchting eitjes in afzonderlijke cellen in plantenstengels, gaatjes in hout of steen, maar ook in de grond. Ze steken niet.

Bijen leven van nectar en stuifmeel die ze uit bloemen halen. Daarbij bestuiven (bevruchten) ze gelijktijdig de bloemen zodat ze zaad gaan vormen. Zorg daarom voor planten en struiken in je tuin waar insecten voedsel uit kunnen halen.

Wat kun jij doen om wilde bijen te beschermen? Zorg voor voedselplanten en nestgelegenheid! Haal plantresten pas in het voorjaar weg. Een muurtje met gaatjes in de voegen biedt al nestgelegenheid, maar je kunt ook een bijen- of insectenhotel of -nestkast bouwen. Er zijn op internet allerlei bouwtekeningen en tips te vinden over bijen- en insectenhotels.

Hommels zijn ook bijen!

De hommel is familie van de (honing)bij en niet van de wesp.  Ze  zijn over het algemeen behoorlijk opvallend doordat ze harig en groot zijn. Hommels zijn sociale insecten: net als honingbijen leven ze in een volk. De koningin legt eieren en de werksters verzamelen voedsel. Vlak voor de winter worden er alleen nog jonge koninginnen geboren. Zij overleven als enige de winter en beginnen het volgend voorjaar weer een nieuw volk.

Er zijn in Nederland 29 hommelsoorten. 5 soorten komen, afhankelijk van de streek, nog veel voor. De andere 24 soorten zijn zeldzamer. De gewone aardhommel is de meest bekende hommelsoort die overal in Nederland voorkomt. De aardhommel wordt ook gekweekt door de mens. Deze hommel wordt ingezet in de glastuinbouw voor de bestuiving van onder andere tomaten.